Työterveyshuollon laatu

Mikä on Työterveyshuollon Laatuportaali?

Laatuportaalista saat tietoa, työkaluja ja tukea työterveyspalveluista, työterveyshuollon laadusta sekä yhteistyöstä työpaikkojen ja työterveysyksiköiden välillä. Yhteisenä tavoitteena on parantaa työterveysyhteistyön vaikuttavuutta Suomessa.

Laatuportaalin kautta kerätään Sosiaali- ja Terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyshuolto Suomessa –kyselyn tiedot määrävälein työterveyshuollon resursseista ja toiminnasta.

Voit liittyä Laatuportaalin maksulliseen laatuverkostoon, jolloin saat käyttöösi myös Laatuportaalin jäsensivuston. Sivuston avulla jäsenet voivat käyttää Laatuportaalia oman toiminnan laadun arvioinnissa vertaamalla toimintaansa muiden työterveysyksiköiden toimintaan. Lue lisää Työterveyshuollon Laatuverkostosta.

Työterveyshuollon Laatuportaali

Tule mukaan Työterveyshuollon laatuverkostoon!

Liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon pääset kehittämään työterveyshuollon laatua, yhdessä muiden työterveysyksiköiden kanssa. Saat käyttöösi Laatuportaalin sivuston, jonka avulla voit verrata oman työterveysyksikkösi laatua muihin yksiköihin kattavien vertailutietojen avulla. Laatutietoja on mahdollista päivittää pari kertaa vuodessa. Nyt voit hakea myös laatutasoluokitusta työterveystoiminnalle! Laatuverkoston jäsenenä pääset lisäksi osallistumaan webinaareihin ja vuosittaiseen laatupäivään. Jäsenenä voit ottaa käyttöösi jäsenhintaan laatutyökaluja (Linkki https://www.laatuportaali.fi/laatutyokalut.html) ja voit osallistua Työterveyslaitoksen laatukoulutuksiin.

Laatuverkosto tarjoaa hyvän verkostoitumismahdollisuuden alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Vuosittaisilla laatupäivillä kokoonnutaan vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista teemoista. Aiheet valitaan verkoston jäsenten toiveiden perusteella.

Liittymällä heti ehdit mukaan vaikuttamaan laatumittareihin ja laatutasoluokitukseen! Laatuverkostoon liitytään työterveysyksiköittäin. Jäsenyksikkö saa jäsenyydestä todistuksen ja mahdollisuuden lisätä kotisivulleen jäsenlogon. Lisätietoa liittymisestä antaa vt. tuotepäällikkö Timo Leino (timo.leino@ttl.fi).

Jäsenhinnat

Laatuverkoston hinnoittelu huomioi palveluntuottajan työterveysyksiköiden määrän.

Vuosimaksu on ensimmäisen liittyvän yksikön osalta 1500€ +alv. Seuraavien yksiköiden osalta hinta laskee portaittain oheisen taulukon mukaisesti. Esimerkiksi jos saman konsernin kolme työterveysyksikköä liittyvät, lasketaan hinta seuraavasti 2350 +850 = 3200€. Vastaavasti 32 saman palvelutuottajan yksikköä maksaa 23000+300+300= 23600€

Laatuverkoston vuosihinta
Yksiköiden lukumäärä Hinta (alarajalla) Hinta (per alarajan ylittävä yksikkö)
1 1 500 € 1 500 €
2 - 9 2 350 € 850 €
10 - 19 10 000 € 700 €
20 - 29 17 000 € 600 €
30 - 39 23 000 € 300 €
40 - 49 26 000 € 150 €
50 - 27 500 € 100 €

Näkökulma työterveyshuollon kehittämiseen

Ajankohtaista

10. huhtikuuta 2017

Uusi julkaisu maatalousyrittäjien työterveyshuollosta

Työterveyslaitos julkaisi Maatalousalan hyvä työterveyshuoltokäytäntö –oppaan keväällä 2016. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) piti vuoden 2016 aikana kuusi em. aiheeseen liittyvää keskustelutilaisuutta, joihin oli kutsuttu työterveysyksiköiden maatalousalan työterveyshuoltoa tekeviä henkilöitä. Tilaisuudet tavoittivat noin 120 työterveyshuollon ammattilaista. Kutsut tilaisuuksiin lähetettiin käyttäen Laatuportaalin markkinointiin luvan antaneiden yhteystietoja. Karttaan on merkitty tilaisuuksiin osallistuneiden työterveyshuoltojen ”kattavuus” työterveysyksikön toimialueen mukaan. Joiltakin alueilta oli mukana sekä julkinen että yksityinen työterveyspalvelujen tuottaja.Työterveyshuolloille kartta kertoo vertailutietoa, miltä alueilta on osallistuttu keskustelutilaisuuteen ja siten kehitetty ammattiosaamista. Maatalousyrittäjät näkevät, onko oman alueen työterveyspalvelujen tarjoaja hankkinut uusinta tietoa maatalousalan työterveyshuollosta.  Mytky suuntaa kartan antaman tiedon mukaisesti lisää tilaisuuksia niille alueille, joista ei ole vielä osallistuttu keskustelupäivään. Tietojen keräämiseen ja kartan piirtämiseen hyödynnettiin Laatuportaalin ja Työterveydeksi.fi –verkkopalvelun tietoja.


7. maaliskuuta 2017

Maakunta- ja sote-uudistus puhuttavat maakuntia

Muutosjohtaja Sinikka Salo ja Pauli Harju kiertävät parasta aikaa maakuntia, joissa pohditaan maakunnan perustamiseen ja yhtenä tärkeänä asiana myös sote-palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä kysymyksiä. Työterveyshuoltoa on näissä tilaisuuksissa sivuttu vain ohi mennen. Työterveyslaitoksesta on ollut mukana asiantuntijoita kaikissa tilaisuuksissa ja olemme voineet vaikuttaa yhdessä maakunnissa valmisteluun osallistuvien työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa, että työikäisten palveluissa muistetaan työterveyshuolto ja sen tärkeä tehtävä työkyvyn tuessa. Tavoitteena on saada jokaisen maakunnan sote-organisaatioon työterveysasioita tunteva ja työterveyshuollon toiminnallista integraatiota tukeva asiantuntija.

Lisätietoja: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyoterveyshuolto-sote-maakuntauudistuksessa


Työterveyshuollon Laatuportaali


TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA -KYSELY

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kattava työkalusi työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan! Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

LAATUPORTAALIN LAATUVERKOSTO JA PRO -LIITTYMÄ

Maksullisen PRO-liittymän avulla jäsenet voivat kehittää toimintaansa vertaamalla sitä muiden työterveysyksiköiden toimintaan! Saat PRO-liittymän käyttöösi liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon.

TYÖTERVEYDEKSI-SIVUSTO

Työterveydeksi.fi -sivuston kautta työterveyspalveluiden asiakkaat löytävät tietoa työterveyshuollon palveluntuottajista ja heidän palvelunsa laadusta alueellisesti.

Haluatko olla mukana Laatuportaalin kehittämisessä?

Tällä hetkellä kehittämisessä mukana:

 • Attendo
 • Diacor
 • Doctagon
 • Helsingin kaupungin työterveyskeskus
 • Jyväskylän
  Työterveys ry
 • Kallaveden
  Työterveys
 • Keskon
  työterveyshuolto
 • Lappeenrannan
  työterveys ry
 • Linnan
  Klinikka
 • Lääkärikeskus
  Aava Oy
 • Medinari Oy
 • Mehiläinen
 • Nordea
  Työterveys
 • Nurmijärven työterveys
 • Oulun
  Työterveys
 • Rovaniemen
  kaupungin
  työterveys-
  liikelaitos
 • Rovaniemen
  Työterveys ry
 • Suomen
  Työterveys ry
 • Terveystalo
 • Vaasan Aluetyöterveys
 • TyöSyke Oy
Tietoa Työterveyslaitoksesta

Työterveyslaitos on työn ja hyvinvoinnin välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta.
Tutustu palveluihimme tarkemmin!

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Puhelin: 030 4741 (vaihde)
www.ttl.fi