Mikä on Laatuportaali?

Laatuportaalista saat tietoa, työkaluja ja tukea työterveyspalveluista, työterveyshuollon laadusta sekä yhteistyöstä työpaikkojen ja työterveysyksiköiden välillä. Yhteisenä tavoitteena on parantaa työterveysyhteistyön vaikuttavuutta Suomessa.

Laatuportaalin kautta kerätään Sosiaali- ja Terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyshuolto Suomessa –kyselyn tiedot määrävälein työterveyshuollon resursseista ja toiminnasta.

Voit liittyä Laatuportaalin maksulliseen laatuverkostoon, jonka myötä pääset vaikuttamaan tulevaan PRO-liittymään. PRO-liittymän avulla jäsenet voivat käyttää Laatuportaalia oman toiminnan laadun arvioinnissa vertaamalla toimintaansa muiden työterveysyksiköiden toimintaan. Valmis PRO-liittymä julkaistaan vuonna 2017. Lue lisää Laatuverkostosta.

Työterveyshuolto Suomessa katsaus 2015 on julkaistu!

Työterveyshuolto Suomessa katsaus 2015 on julkaistu!

Laatuportaalin kautta toteutettu Työterveyshuolto Suomessa katsaus 2015 on julkaistu. Katsauksen mukaan suomalaisten työterveyshuollon palvelut tuottavien yksiköiden koko on kasvanut ja määrä supistunut koko 2000-luvun ajan. 96 prosenttia suomalaisista palkansaajista on työterveyshuoltopalvelujen piirissä ja kattavuus on parantunut tasaisesti.

Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyshuollossa on lisäksi kasvanut. Katsauksen tavoitteena on tuottaa tietoa työterveyshuoltopalveluiden tuottajista, niiden henkilöstöstä ja asiakkaista sekä tuotetuista palveluista Suomessa. Katsauksia on laadittu vuodesta 1992 lähtien noin viiden vuoden välein ja nyt julkaistu raportti on järjestyksessä kahdeksas.

Näkökulma työterveyshuollon kehittämiseen

Ajankohtaista

31. elokuuta 2016

Ennakkokatsaus yksiköiden henkilöstöresursseihin

Työterveyshuolto Suomessa (TTHS) -kyselyn tiedonkeruun sähköistäminen mahdollistaa tiedon uudenlaisen tarkastelun pienemmissä erissä. Alla näet, miten työterveysyksikköjen henkilöresurssit eroavat maaseudulla, kaupungissa tai taajamassa. Luvut ovat ennakkotietoja ja ne on poimittu syksyllä ilmestyvän TTHS-katsauksen tietosisällöstä.Pylväät esittävät, kuinka monta henkilöasiakasta on yhtä kokopäiväiseksi laskettua työterveyslääkäriä, työterveyshoitajaa, työterveyspsykologia ja työfysioterapeuttia kohden. Mitä pienempi luku, sitä paremmin yksikkö on resurssoitu. Kuvissa näkyy liukuma maaseudulta taajamien kautta kaupunkeihin.

Suhteessa maaseutukunnissa yhdellä lääkärillä on 1.7-kertainen määrä asiakkaita verrattuna kaupunkeihin. Työterveyspsykologien kohdalla suhde on 1.4-kertainen. Työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien kohdalla eroja ei juurikaan ole. Kaupunkien ja koko Suomen keskiluvut ovat lähellä toisiaan.

Kirjautumalla Laatuportaaliin saat tarkempaa tietoa henkilöasiakkaiden määrästä yksikkösi kannalta!


29. kesäkuuta 2016

Ensimmäiset tulokset Työterveyshuolto Suomessa katsauksesta on julkaistu!

Työterveyshuolto Suomessa 2015 tiedot kerättiin viikolta 36, eli 31.8–4.9.2015. Työterveyshuolto Suomessa -katsausraportti julkaistaan elokuussa, mutta jo nyt löytyy yksikkökohtaista vertailutietoa Laatuportaalissa. Jokainen yksikkö voi tarkastella omia tuloksiaan kirjautumalla henkilökohtaisilla tunnuksillaan Laatuportaaliin. Mikäli olet unohtanut tunnuksiasi, voit palauttaa salasanan sähköpostiosoitteellasi.

Yksikkökohtainen tieto ja vertailu valtakunnalliseen keskitasoon on katsauksen uusi ominaisuus verkkopohjaisen Laatuportaalin myötä. Vertailutieto on yksikkökohtainen ja luottamuksellinen, eli jokainen yksikkö näkee ainoastaan oman yksikön tiedot verrattuna suomalaiseen keskitasoon. Muut yksiköt eivät näe toisten yksikön tuloksia. Vertailuominaisuus mahdollistaa myös työterveysyksikköjen kilvoittelua laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.


Työterveyshuollon Laatuportaali


Työterveyshuolto Suomessa -kysely

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kattava työkalusi työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan! Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

LAATUPORTAALIN LAATUVERKOSTO JA PRO -LIITTYMÄ

Maksullisen PRO-liittymän avulla jäsenet voivat kehittää toimintaansa vertaamalla sitä muiden työterveysyksiköiden toimintaan! Saat PRO-liittymän käyttöösi liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon.

TYÖTERVEYDEKSI-SIVUSTO

Työterveydeksi.fi -sivuston kautta työterveyspalveluiden asiakkaat löytävät tietoa työterveyshuollon palveluntuottajista ja heidän palvelunsa laadusta alueellisesti.

Haluatko olla mukana Laatuportaalin kehittämisessä?

Tällä hetkellä kehittämisessä mukana:

 • Attendo
 • Diacor
 • Doctagon
 • Helsingin kaupungin työterveyskeskus
 • Jyväskylän
  Työterveys ry
 • Kallaveden
  Työterveys
 • Keskon
  työterveyshuolto
 • Lappeenrannan
  työterveys ry
 • Linnan
  Klinikka
 • Lääkärikeskus
  Aava Oy
 • Medinari Oy
 • Mehiläinen
 • Nordea
  Työterveys
 • Nurmijärven työterveys
 • Oulun
  Työterveys
 • Rovaniemen
  kaupungin
  työterveys-
  liikelaitos
 • Rovaniemen
  Työterveys ry
 • Suomen
  Työterveys ry
 • Terveystalo
 • Vaasan Aluetyöterveys
 • TyöSyke Oy
Tietoa Työterveyslaitoksesta

Työterveyslaitos on työn ja hyvinvoinnin välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta.
Tutustu palveluihimme tarkemmin!

Työterveyslaitos

Haartmaninkatu 1 D 00250 Helsinki
Puhelin: 030 4741 (vaihde)
www.ttl.fi