Työterveyshuollon laatu

Mikä on Työterveyshuollon Laatuportaali?

Laatuportaalista saat tietoa, työkaluja ja tukea työterveyspalveluista, työterveyshuollon laadusta sekä yhteistyöstä työpaikkojen ja työterveysyksiköiden välillä. Yhteisenä tavoitteena on parantaa työterveysyhteistyön vaikuttavuutta Suomessa.

Laatuportaalin kautta kerätään Sosiaali- ja Terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyshuolto Suomessa –kyselyn tiedot määrävälein työterveyshuollon resursseista ja toiminnasta.

Voit liittyä Laatuportaalin maksulliseen laatuverkostoon, jolloin saat käyttöösi myös Laatuportaalin jäsensivuston. Sivuston avulla jäsenet voivat käyttää Laatuportaalia oman toiminnan laadun arvioinnissa vertaamalla toimintaansa muiden työterveysyksiköiden toimintaan. Lue lisää Työterveyshuollon Laatuverkostosta.

Työterveyshuollon Laatuportaali

Tule mukaan Työterveyshuollon laatuverkostoon!

Liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon pääset kehittämään työterveyshuollon laatua, yhdessä muiden työterveysyksiköiden kanssa. Saat käyttöösi Laatuportaalin sivuston, jonka avulla voit verrata oman työterveysyksikkösi laatua muihin yksiköihin kattavien vertailutietojen avulla. Laatutietoja on mahdollista päivittää pari kertaa vuodessa. Nyt voit hakea myös laatutasoluokitusta työterveystoiminnalle! Laatuverkoston jäsenenä pääset lisäksi osallistumaan webinaareihin ja vuosittaiseen laatupäivään. Jäsenenä voit ottaa käyttöösi jäsenhintaan laatutyökaluja (Linkki https://www.laatuportaali.fi/laatutyokalut.html) ja voit osallistua Työterveyslaitoksen laatukoulutuksiin.

Laatuverkosto tarjoaa hyvän verkostoitumismahdollisuuden alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Vuosittaisilla laatupäivillä kokoonnutaan vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista teemoista. Aiheet valitaan verkoston jäsenten toiveiden perusteella.

Liittymällä heti ehdit mukaan vaikuttamaan laatumittareihin ja laatutasoluokitukseen! Laatuverkostoon liitytään työterveysyksiköittäin. Jäsenyksikkö saa jäsenyydestä todistuksen ja mahdollisuuden lisätä kotisivulleen jäsenlogon. Lisätietoa liittymisestä antaa vt. tuotepäällikkö Timo Leino (timo.leino@ttl.fi).

Jäsenhinnat

Laatuverkoston hinnoittelu huomioi palveluntuottajan työterveysyksiköiden määrän.

Vuosimaksu on ensimmäisen liittyvän yksikön osalta 1500€ +alv. Seuraavien yksiköiden osalta hinta laskee portaittain oheisen taulukon mukaisesti. Esimerkiksi jos saman konsernin kolme työterveysyksikköä liittyvät, lasketaan hinta seuraavasti 2350 +850 = 3200€. Vastaavasti 32 saman palvelutuottajan yksikköä maksaa 23000+300+300= 23600€

Laatuverkoston vuosihinta
Yksiköiden lukumäärä Hinta (alarajalla) Hinta (per alarajan ylittävä yksikkö)
1 1 500 € 1 500 €
2 - 9 2 350 € 850 €
10 - 19 10 000 € 700 €
20 - 29 17 000 € 600 €
30 - 39 23 000 € 300 €
40 - 49 26 000 € 150 €
50 - 27 500 € 100 €

Näkökulma työterveyshuollon kehittämiseen

Ajankohtaista

16. heinäkuuta 2018

Työterveysyksiköiden laatukyselyn tulokset julki

Työterveyslaitoksen Laatuverkoston toteuttaman laatukyselyn tulosten avulla työterveyshuollon palveluyksiköt saavat ensimmäistä kertaa tietoa toimintansa laadusta verrattuna muihin yksiköihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 158 työterveyshuoltopalveluita tuottavaa yksikköä.

Työterveyslaitoksen Laatuverkoston laatukyselyn tulokset on julkistettu. Alkuvuoden 2018 aikana toteutetussa laatukyselyssä selvitettiin Laatuverkoston jäseninä olevien työterveyshuoltoyksiköiden asiakastyytyväisyyttä, kustannusrakennetta, palveluprosessien ja työterveysyhteistyön toimivuutta, pätevien työntekijöiden osuutta sekä laatujärjestelmän toimivuutta.

"Laatukysely tarjoaa työterveyshuoltoyksiköille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden saada puolueetonta vertailutietoa oman toiminnan laadusta suhteessa muihin vastaaviin organisaatioihin", Laatuverkoston vt. tuotepäällikkö Timo Leino Työterveyslaitoksesta kertoo.

Työterveyshuoltoyksiköt ovat jo pitkään toivoneet Työterveyslaitokselta tällaista tietoa. Yksiköt voivat hyödyntää kyselyn tuloksia haluamallaan tavalla.

"Toivomme luonnollisesti, että yksiköt ottavat nyt tarjolla olevat tiedot tehokkaasti käyttöön oman toimintansa laadun kehittämiseen", Leino jatkaa.

Palveluprosessien laatu kertoo toiminnan edellytyksistä
Laatukyselyllä selvitetään mm. yksiköiden palveluprosessien laatua. Palveluprosesseihin kuuluvat esimerkiksi työterveyshuoltoyksikön toteuttamat työpaikkaselvitykset, joissa arvioidaan työpaikalla olevia terveydellisiä riskejä, työntekijöiden terveystarkastukset, työterveysneuvottelutilanteet ja terveystietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus.


Työterveyshuollon Laatuportaali


TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA -KYSELY

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kattava työkalusi työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan! Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

LAATUPORTAALIN LAATUVERKOSTO JA PRO -LIITTYMÄ

Maksullisen PRO-liittymän avulla jäsenet voivat kehittää toimintaansa vertaamalla sitä muiden työterveysyksiköiden toimintaan! Saat PRO-liittymän käyttöösi liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon.

TYÖTERVEYDEKSI-SIVUSTO

Työterveydeksi.fi -sivuston kautta työterveyspalveluiden asiakkaat löytävät tietoa työterveyshuollon palveluntuottajista ja heidän palvelunsa laadusta alueellisesti.

Haluatko olla mukana Laatuportaalin kehittämisessä?

Tällä hetkellä kehittämisessä mukana:

 • Attendo
 • Diacor
 • Doctagon
 • Helsingin kaupungin työterveyskeskus
 • Jyväskylän
  Työterveys ry
 • Kallaveden
  Työterveys
 • Keskon
  työterveyshuolto
 • Lappeenrannan
  työterveys ry
 • Linnan
  Klinikka
 • Lääkärikeskus
  Aava Oy
 • Medinari Oy
 • Mehiläinen
 • Nordea
  Työterveys
 • Nurmijärven työterveys
 • Oulun
  Työterveys
 • Rovaniemen
  kaupungin
  työterveys-
  liikelaitos
 • Rovaniemen
  Työterveys ry
 • Suomen
  Työterveys ry
 • Terveystalo
 • Vaasan Aluetyöterveys
 • TyöSyke Oy
Tietoa Työterveyslaitoksesta

Työterveyslaitos on työn ja hyvinvoinnin välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta.
Tutustu palveluihimme tarkemmin!

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Puhelin: 030 4741 (vaihde)
www.ttl.fi