Mikä on Laatuportaali?

Laatuportaali on palvelu, jonka avulla voi kehittää työterveyspalveluita, työterveyshuollon laatua sekä yhteistyötä työpaikkojen ja työterveysyksiköiden välillä. Tavoitteena on näin parantaa työterveysyhteistyön vaikuttavuutta kaikkialla Suomessa.

Laatuportaalin kautta kerätään Työterveyshuolto Suomessa –kyselyn tiedot STM:n toimeksiannolla sekä tarjotaan työterveysyksiköille laadun arvioinnin työkaluja. Tulevaisuudessa Laatuportaalissa on mahdollista hankkia maksullinen PRO-liittymä, jonka avulla jäsenet voivat käyttää Laatuportaalia oman toiminnan laadun arvioinnissa vertaamalla toimintaansa muiden työterveysyksiköiden toimintaan.

Ensimmäiset tulokset Työterveyshuolto Suomessa katsauksesta on julkaistu!

Ensimmäiset tulokset Työterveyshuolto Suomessa katsauksesta on julkaistu!

Työterveyshuolto Suomessa 2015 tiedot kerättiin viikolta 36, eli 31.8–4.9.2015. Työterveyshuolto Suomessa -katsausraportti julkaistaan elokuussa, mutta jo nyt löytyy yksikkökohtaista vertailutietoa Laatuportaalissa. Jokainen yksikkö voi tarkastella omia tuloksiaan kirjautumalla henkilökohtaisilla tunnuksillaan Laatuportaaliin. Mikäli olet unohtanut tunnuksiasi, voit palauttaa salasanan sähköpostiosoitteellasi.

Yksikkökohtainen tieto ja vertailu valtakunnalliseen keskitasoon on katsauksen uusi ominaisuus verkkopohjaisen Laatuportaalin myötä. Vertailutieto on yksikkökohtainen ja luottamuksellinen, eli jokainen yksikkö näkee ainoastaan oman yksikön tiedot verrattuna suomalaiseen keskitasoon. Muut yksiköt eivät näe toisten yksikön tuloksia. Vertailuominaisuus mahdollistaa myös työterveysyksikköjen kilvoittelua laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Näkökulma työterveyshuollon kehittämiseen

Ajankohtaista

31. toukokuuta 2016

Mitä mieltä olet työterveyshuollon tulevaisuudesta?

Työterveyslaitos on julkaisut kyselyn, jossa esitettiin kolme skenaariota työterveyshuollon tehtävistä uudistuvassa sotessa. Eniten kannatusta saivat skenaariot 1 (36 %) ja 2 (39 %).

Skenaariossa 1 työterveyshuolto huolehtisi kokonaan työssäkäyvien perusterveydenhuollon sairaanhoidosta. Skenaariossa 2 työterveyshuolto erikoistuisi ehkäisevään toimintaan ja työhön liittyvien sairauksien erikoistason hoitoon. Skenaariossa 3 työterveyshuolto säilyisi ennallaan.

Osallistu keskusteluun ja vastaa kyselyyn tästä. - Twitter: #tthsote


20. toukokuuta 2016

Työterveydeksi.fi on valmis!

Työterveydeksi.fi verkkosivusto välittää puolueetonta ja ajantasaista tietoa kaikista työterveyshuoltotoimijoista Suomessa. Työterveydeksi.fi verkkosivuston karttapalvelu julkaistiin huhtikuussa 2016 ja sen avulla voi nähdä Suomen kaikki työterveysyksiköt alueellisesti. Hakutulosten lisätiedot -kohdasta saa vielä tarkempaa tietoa kyseisen työterveysyksikön palveluista. Sitä kautta pääsee myös tutustumaan palveluntuottajan verkkosivuihin.

Työterveysyksiköt vastaavat tietojensa ajantasaisuudesta. Tietojen päivityksestä voi huolehtia laatuportaalin tilihallinnan kautta, jolloin päivittyvät reaaliaikaisesti työterveydeksi sivustolle. Sivusto kokoaa ainutlaatuisella tavalla Suomen työterveystoimijat.


Työterveyshuollon Laatuportaali


Työterveyshuolto Suomessa -kysely

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kattava työkalusi työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan! Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

LAATUPORTAALIN PRO -LIITTYMÄ

Maksullisen PRO-liittymän avulla jäsenet voivat kehittää toimintaansa vertaamalla sitä muiden työterveysyksiköiden toimintaan!

TYÖTERVEYDEKSI-SIVUSTO

Työterveydeksi.fi -sivuston kautta työterveyspalveluiden asiakkaat löytävät tietoa työterveyshuollon palveluntuottajista ja heidän palvelunsa laadusta alueellisesti.

Haluatko olla mukana Laatuportaalin kehittämisessä?

Tällä hetkellä kehittämisessä mukana:

 • Attendo
 • Diacor
 • Doctagon
 • Helsingin kaupungin työterveyskeskus
 • Jyväskylän
  Työterveys ry
 • Kallaveden
  Työterveys
 • Keskon
  työterveyshuolto
 • Lappeenrannan
  työterveys ry
 • Linnan
  Klinikka
 • Lääkärikeskus
  Aava Oy
 • Medinari Oy
 • Mehiläinen
 • Nordea
  Työterveys
 • Nurmijärven työterveys
 • Oulun
  Työterveys
 • Rovaniemen
  kaupungin
  työterveys-
  liikelaitos
 • Rovaniemen
  Työterveys ry
 • Suomen
  Työterveys ry
 • Terveystalo
 • Vaasan Aluetyöterveys
Tietoa Työterveyslaitoksesta

Työterveyslaitos on työn ja hyvinvoinnin välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta.
Tutustu palveluihimme tarkemmin!

Työterveyslaitos

Haartmaninkatu 1 D 00250 Helsinki
Puhelin: 030 4741 (vaihde)
www.ttl.fi