Laatutyökalut

Täältä löydät tietoa työterveyshuollon laadun kehittämistyökaluista. Työkalujen avulla voit arvioida työterveyshuoltotoiminnan laatua ja henkilö- ja yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä työterveyspalveluihin.

Laatuavain

Laatuavaimen avulla työterveyshuolto voi arvioida omaa toimintaansa. Opas on laadittu Työterveyslaitoksen asiantuntijatyönä ja yhteistyössä työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Laatuavain sisältää

  1. ohjeita ja neuvoja miten rakennetaan laadukas työterveysyksikön toimintajärjestelmä,
  2. mitkä ovat palveluprosessien hyvän käytännön ja laadun piirteet ja
  3. laatukriteeristön toiminnan laadun arvioimiseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden mukaisesti.

Opas on saatavissa Työterveyslaitoksen kirjakaupasta hintaan 33 euroa. Mikäli sinua kiinnostaa Laatuavaimen sähköinen toteutus ole yhteydessä tuotevastaava Kaisa Harjunpäähän.Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakasavain

Asiakasavaimen avulla selvitetään henkilöasiakkaiden tyytyväisyyttä työterveyshuollon palveluihin. Kyselyssä kysytään henkilöasiakkaan mielipidettä:

  • Työhön, työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvasta toiminnasta
  • Työterveyshuollon toiminnasta henkilökohtaisen terveyden edistäjänä
  • Työterveyshuollon osaamisesta ja ammattitaidosta
  • Työterveyshuollon palveluiden toimivuudesta


Yritysavain

Yritysavaimen avulla selvitetään työnantajaedustajien tyytyväisyyttä työterveyspalveluihin. Kyselyssä kysytään tyytyväisyyttä työterveyshuoltoon yleisesti sekä työterveyshuollon keskeisiin palveluihin.

Mikäli sinua kiinnostaa tietää lisää laatutyökaluista, ole yhteydessä tuotevastaava Kaisa Harjunpäähän.